Under 25 år - misbrug

Hvis du er under 25 år kan du få gratis behandling i BCB UNG

BCB Ung

BCB Ung er et tilbud til unge under 25 år, der har et overforbrug af alkohol, ryger hash eller tager andre stoffer.

I BCB ung er vi 2 ungebehandlere, der varetager samtaler med unge i alderen 13 til 25 år, som har en misbrugsproblematik. I vores behandling tager vi udgangspunkt i hvad den unges behov og de mål, som den unge ønsker at opnå.

I ungebehandlingen arbejder vi ud fra en behandlingsramme kaldet MOVE.

MOVE er et struktureret samtaleforløb, der efter en indledende screeningssamtale indeholder 12 personlige samtaler. Sammen med de 12 samtaler hører et gavekort efter hver anden samtale, som den unge kan bruge på en række udvalgte hjemmesider.

Samtalerne bliver efterfulgt af et opfølgningsforløb på 6 måneder. I opfølgningsforløbet bliver kontakten til den unge udfaset, så afslutningen af behandlingen bliver en glidende proces.

MOVE er en helhedsorienteret behandling, der ud over fokus på selve rusmiddelproblematikken også arbejder med at begrænse eller fjerne de psykiske, fysiske og sociale barrierer, der kan forhindrer den unge i at nå sit mål om nedtrapning eller fuld stoffrihed.

Samtidig arbejdes der med at forstærke den unges ressourcer. Den unge kan maximalt optjene 10 gavekort. Disse optjenes ved regelmæssig fremmøde, og kan bruges enkeltvis eller kombineres til større gaver.

Ønsker du at vide mere, så kontakt en af BCB Ung's behandlere:

 

Ungebehandler Sara saves@brondby.dk   2452 6583

Ungebehandler Ann-Christina achpl@brondby.dk 3045 4270

 

Se fim på 6 minutter om metoden MOVE:

https://www.youtube.com/watch?v=jMmich6yuC0&t=1s

 

Sidst opdateret den 20. december 2021