Frit valg af behandlingssted

Under Servicelovens § 101 Stofmisbrugsbehandling

Jvf Servicelovens § 101 om stofbehandling er der frit valg mellem sammenlignelige behandlingssteder i Danmark.

Har du fået bevilget et tilbud kan du veksle det til modsvarende tilbud andetsteds.

Behandlingscenter Brøndby er kun selv-visiterende på ambulant behandling, visitation til andre tilbud varetages af Specialrådgivningen, telefon: 43 28 25 64

Sidst opdateret den 06. december 2021