Stof

Stofmisbrugsbehandling

Misbrugsbehandling stoffer

Har du eller en pårørende et misbrug af euforiserende stoffer? Hvis du eller din pårørende ønsker hjælp til at reducere eller stoppe misbruget, tilbyder kommunen gratis ambulant behandling.

Hvis du ønsker hjælp til at reducere eller stoppe et forbrug af stoffer, kan du søge hjælp hos behandlingscenter Brøndby.

Vi tilbyder en række forskellige ambulante behandlingstilbud, der tilrettelægges efter dit misbrugs art og omfang. Vi behandler alle former for stofmisbrug.

 • HASH
 • Kokain
 • GHB
 • Opioider (Heroin/Morfin/Metadon/Tramadol/Oxycodon mm.
 • Benzodiazepin (Imozop/Zopiclone/Xanax mm).

Er du i tvivl om, hvorvidt du er klar til at indgå i et konkret behandlingstilbud, kan du altid ringe til os eller komme til en uforpligtende samtale.

Vi rådgiver også pårørende.

Afhængig af hash, euforiserende stoffer eller medicin?

Hvornår har man brug for hjælp?

Det kan være svært at vurdere, hvornår man har brug for hjælp ift. rusmidler og hvad man gerne vil have
hjælp til. Har man et forbrug eller et misbrug, og hvad er forskellen egentlig? Kan man misbruge noget uden at være afhængig og hvad er afhængighed for en størrelse?

Det er ikke altid ligetil, at finde svar på disse spørgsmål. Alle mennesker er forskellige. Det kan være man stopper op en dag og tænker ”Hvordan er jeg havnet i den her situation?” Måske har ens familie eller venner nævnt, at de synes ens forbrug er steget, eller at man ikke længere er den man plejer at være. Man ved det måske godt lidt selv og til en hvis grad giver dem ret. Det kan også være, at det er noget, man er blevet opmærksom på af sig selv. Ens liv er måske ikke som det plejer at være, og det er man pludselig blevet opmærksom på. Uanset hvad kan det være svært at acceptere, at man er i en situation, hvor man har brug for professionel hjælp.

Præcis hvilken hjælp du har brug for, kan vi finde ud af sammen på Behandlingscenter Brøndby.

Gratis behandling

Samtaler og behandling på Behandlingscenter Brøndby er gratis og bliver personligt tilrettelagt til dig og dit behov. Du kan få et kortere forløb med vejledning i, hvordan du kan styre dit forbrug. Eller længerevarende forløb hvor du får terapi og vejledning, så du kan stoppe helt med dit misbrug.

Hash

Hash er det næstmest udbredte rusmiddel efter alkohol. Det er måske også det mest socialt acceptable illegale stof i vores samfund.

Selvom hash er mere socialt acceptabelt end f.eks. amfetamin og heroin, er det stadig et stof man bliver afhængig af. Det kan derfor skabe problemer i ens tilværelse. Ligesom andre rusmidler, skal der mere og mere til for, at man mærker en effekt og der er forskning som viser, at det kan have en skadelig virkning på ens måde at tænke og føle på.

Så selvom hash er mere kulturelt acceptabelt end andre rusmidler, kan det have store konsekvenser for ens liv.

Euforiserende stoffer

Denne kategori er en overordnet betegnelse for alle illegale rusmidler med undtagelse af hash og opioider, som har sine egne afsnit. Betegnelsen dækker alt fra rusmidler som kokain og ecstasy, til mindre kendte rusmidler som GHB, ketamin og 2CB.

I modsætning til hash og alkohol, er disse stoffer langt mindre accepterede i samfundet. Det er ofte stoffer som findes i visse subkulturer. Stofferne har mange forskellige virkninger og bivirkninger. Samtidig kan måden man indtager stofferne på variere.

Fælles for stofferne er dog, at de kan misbruges og at man kan blive afhængige af dem. Et af de største problemer er, at man aldrig kan være helt sikker på, hvad der er i de stoffer man indtager. Der er nemlig stor forskel på hvem der har lavet dem og hvad de blander i det fra kemiker til pusher.

Benzodiazepin

Medicin er ligesom alkohol fuldt lovligt og accepteret i samfundet, hvis det er ordineret af en læge. Der kan dog være medicin, som man kan misbruge og som er afhængighedsskabende. De to hovedkategorier af medicin som kan misbruges og skabe afhængighed er benzodiazepiner og opioider.

Benzodiazepiner bliver ofte udskrevet som sovemedicin og beroligende medicin. Angst, nervøsitet og tankemylder er ofte nogle af de tilstande som bliver behandlet med præparatet. Det kan have en effekt at tage pillerne men de er også stærkt afhængighedsskabende.

Opioider

(Heroin, Morfin, Metadon og lægeordineret medicin som Dolol, Tramadol mm).

Opioid, der er en gruppe stoffer, som har en smertelindrende og bedøvende effekt. Heroin er et ulovligt rusmiddel, der består af det aktive stof diacetylmorfin. Det kategoriseres som et sløvende stof. Stoffet påvirker dit centralnervesystem og giver en øjeblikkelig rus efter indtagelse.

Man vil opleve en tilstand af eufori, og efterfølgende vil man blive afslappet og sløv.

Mange oplever også en lykkefølelse, fordi problemer følelses ligegyldige pga. heroinens bedøvende virkning.

I medicinproduktion fremstilles opioider af opiumsvalmuens frø, der er det stærkeste del af planten. Heroin fremstilles til gengæld gennem kemiske processer af enten saften fra opiumsvalmuen, eller en kemisk behandling af morfin.

På grund af manipulationen optages stoffet hurtigere i kroppen, og det har en kraftigere virkning end andre opioider. Det kan også medføre potentielt større skadevirkninger.

Heroin er desuden ofte forurenet af andre stoffer, som det kan øge effekten, samtidig med at det gør det billigere at fremstille stoffet. Urene stoffer medfører en stor risiko for bivirkninger og følgesygdomme. Det kan være livsfarligt at indtage urene stoffer, da du ikke kan være sikker på, hvad du indtager, og hvordan det er fremstillet.

Heroin kan både sniffes, ryges eller opløses i væske og sprøjtes ind i blodet (injektion). Heroin findes i hvid eller brunligt pulver. Hvid heroin kan enten sniffes eller injiceres i blodet. Brun heroin kan ryges og kaldes også rygeheroin.

De fleste vil ryge eller sniffe stoffet, da man ikke ønsker at blive sidestillet med folk, der “fixer”.

Der er også nogen, der tror, at det er mindre skadeligt at ryge eller sniffe heroinen, men uanset hvordan stoffet indtages er det meget farligt.

Alle opioider er meget vanedannende og kan føre til både fysisk og psykisk afhængighed, som vil kræve professionel hjælp at behandle.

Heroinmisbrugere vil være nødt til at indtage stoffet jævnligt og i nogle tilfælde flere gange om dagen for at undgå abstinenser.

Man vil opleve abstinenser, fordi kroppen mangler den effekt, som stoffet har på kroppen, og det medfører typisk symptomer som kvalme, opkaste eller diarré samt rysten, uro eller angst.

Tegn på afhængighed af Heroin/andre opioder

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man reagerer på et misbrug. Dog er der nogle klare signaler, som man bør være opmærksom på. Disse signaler er blandt andet:

 • At personen med et misbrug ofte ændrer adfærd
 • At personen har svært ved at klare sig igennem en hel dag uden at indtage stoffet

Misbrugere er til ofte hemmelighedsfulde og gode til at bortforklare og komme med undskyldninger for deres adfærd og handlinger.

Derudover bør man også være opmærksom på, om der opleves abstinenser som irritation, rastløshed, diarré eller opkastninger, når man ikke indtager stoffet. Det er en stor indikator for, at man er ude i et heroinmisbrug.

Andre tegn på afhængighed er

 • Tilvænning eller toleranceudvikling, så der brug for større og større doser for at opnå samme virkning
 • Stærk trang til at bruge heroin andre /opioider
 • Mistet kontrol over forbruget – f.eks. at du ikke kan stoppe eller nedsætte forbruget
 • Fortsat brug på trods af psykiske, fysiske eller sociale problemer
 • Heroin er vigtigere end andre aktiviteter, og du taber tidligere interesser pga. brug af stoffet                        

Forløbet ved brug af heroin/andre opioder

En af de virkninger, der opstår, når man hyppigt bruger opioider er tolerans. Kroppen vænner sig nemlig hurtigt til stoffet, hvorfor man hele tiden skal øge mængden af det. På den måde kan man som misbruger hurtigt indtage store doser af stoffet og i værste fald dø af en overdosis.

Man bliver nemt at blive afhængig. Det sker blandt andet, fordi man opnår en følelse af eufori og lykke, når man indtager stoffet. Og derudover oplever man også en stor trang til stoffet, hvorfor det er nemt at blive misbruger.

En anden virkning er, at man meget hurtigt vil få abstinenser, når man ikke indtager stoffet. Symptomer på abstinenser er blandt andet opkastninger, feber, store pupiller, manglende appetit, diarré og søvnløshed.

På sigt kan et opiodmisbrug også medføre, at hjernen får sværere ved at udskille glædeshormoner naturligt, fordi den vænner sig til påvirkningen. Det kan medføre alvorlige depressioner.

Alle opioder er således særdeles afhængighedsskabende og farlige. Ved indsprøjtning af heroin i blodårene er der yderligere en risiko for HIV og andre alvorlige infektionssygdomme (hvis man genbruger eller deler f.eks. nål til at sprøjte heroin i blodet).

Kontakt

Behandlingscenter Brøndby

Horsedammen 42G
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 36

bcb@brondby.dk

Herudover kan den enkelte borger kontakte sin behandler direkte på behandlerens mobiltelefon

Telefontid

Mandag kl. 9:00-12:00 og 16:00-17:30
Tirsdag kl. 9:00-12:00
Onsdag kl. 9:00-12:00
Torsdag kl. 9:00-12:00 og 16:00-17:30
Fredag kl. 9:00-12:00

Bestil tid til en samtale på tlf. 43 28 28 36

Åbningstid for medicinudlevering

Mandag kl. 9:00-11:00 og 16:00-17:30
Tirsdag kl. 9:00-11:00
Torsdag kl. 9:00-11:00 og 16:00-17:30
Fredag kl. 9:00-11:00

 

Sidst opdateret den 21. februar 2023