Medicinsk behandling

Hvis du har brug lægelig behandling

Behandling med substitutionsmedicin

Behandling indledes altid med en lægesamtale. Her udarbejder lægen en behandlingsplan for den medicinske behandling og vurderer, om der er brug for fysisk eller psykiatrisk udredning og/eller behandling af lidelser relateret til misbruget.

Patienterne følges efter lægens vurdering, således at lægen altid har mulighed for at følge op på behandlingen. Behandlingen skal dog som minimum vurderes hver 6. måned, hvor patienten indkaldes til halvårlig lægesamtale. Der udarbejdes her ny behandlingsplan.

Lægens journal skal altid indeholde en diagnose og vurdering af afhængighed.

Patienter, der får udleveret medicin til selvadministration, får som udgangspunkt udleveret medicin til 7 dage på faste dage. På udleveringsdagen indtages dagsdosis som overvåget indtag. Lægen kan sætte andre rammer for udlevering. Eksempelvis dagligt fremmøde ved bekymring for stort sidemisbrug, tilbagefald eller lignende.

I forbindelse med den halvårlige lægesamtale skal patienterne indtage medicin overvåget i 3 på hinanden følgende dage. (dette for at vurdere dosis). Det samme gør sig gældende for patienter, der udebliver fra afhentning af medicin i mere end 3 dage.

Buprenorphin, Buprenorphin/Naloxon, Metadon, og Naltrexon er de lægemidler, der er registrerede til behandling af opioidafhængighed.

På grund af den mindre risiko for overdosistilfælde og Buprenorphins mindre skadesvirkning vælges  Buprenorphin som førstevalgspræparat, ligesom behandling med Metadon søges konverteret til Buprenorphinbehandling.

Sidst opdateret den 21. februar 2023