Vores medicinske tilbud

udover medicinsk behandling (se egne overskrifter)

Udover den medicinske behandling tilbyder vi støttende behandling i form af lysterapi, NADA, medicinhåndtering og sundhedssamtaler.

 

Vi har tilknyttet psykolog- og psykiater-konsulenter mhp screening for eventuelle psykiske sårbarheder samt evt henvisning til Region Hovedstadens psykiatri.

Sidst opdateret den 29. september 2023