Medicinsk alkoholbehandling

Har du brug for medicinsk hjælp til at stoppe dit alkoholforbrug, kan du komme til samtale hos vores læge. Her kan I tale mulighederne igennem og lægge den medicinske plan for behandlingen.

Når du starter i alkoholbehandling vil du altid få tilbudt en lægesamtale. Her informeres du om mulighederne for medicinsk behandling, og lægen vil hjælpe dig med at undersøge om dit alkoholforbrug har gjort skade på dit helbred samt hjælpe dig videre til evt. behandling.

Du og lægen vil gennemgå dine muligheder for medicinsk behandling. Det er selvfølgeligt frivilligt om du vil modtage medicinsk behandling. Du vil have indflydelse på behandlingsvalget, det vil dog altid være lægens afgørelse hvilken behandling du kan tilbydes. Hvis du går i medicinsk behandling sørger vi for, at følge de kliniske vejledninger retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Abstinensbehandling

Abstinenssymptomer

Når du reducerer dit alkoholforbrug, kan du opleve abstinenssymptomer som:

 • Angst/nervøsitet
 • Hjertebanken
 • Indre uro
 • Koncentrationsbesvær
 • Kvalme
 • Rysten på hænderne
 • Svedtendens
 • Søvnbesvær

Alkoholabstinens kan være en farlig tilstand som kan give varige skader. Det er derfor vigtigt at du får behandlet dine abstinenser.

Vi kan oftest hjælpe dig med at behandle abstinenser her på Behandlingscenter Brøndby, men det kan være nødvendigt at vi i stedet hjælper dig med at blive indlagt til abstinensbehandling.

Oplever du at det er svært at skelne virkelig fra drøm eller ser du ting som ikke er der, skal du hurtigst muligt søge lægehjælp. Du kan have udviklet delir. Dette er en meget farlig tilstand

Abstinensbehandling med Risolid

Risolid er et beroligende middel (benzodiazepin), som dæmper dine abstinenssymptomer og mindsker risikoen for følgeskader af abstinenser.

Lægen vurderer om du kan behandles ambulant og du vil herefter blive fulgt dagligt  af sundhedsfagligt personale gennem  din abstinensbehandling

Medicinen skal begrænse abstinenssymptomerne og give dig ro. Du skal derfor tage Risolid hver gang, du oplever abstinenssymptomer som beskrevet ovenfor. Du vil blive grundigt instrueret i hvordan du skal tage medicinen

Det er vigtigt, at du får sovet om natten. Du skal derfor sørge for at tage 1-2 tabletter før sovetid. Hvis du ikke kan sove, kan du tage en eller to tabletter i løbet af natten.

Dagligt fremmøde

Du skal møde op i ambulatoriet hver dag, når du er i abstinensbehandling. Sundhedspersonalet vil vurdere din tilstand og i samråd med lægen tage stilling til det næste døgns behandling.

Hvis du har behov for det, må du gerne tage Risolid inden du kommer. Det er vigtigt, at du medbringer evt. overskydende medicin.

Må jeg tage anden beroligende medicin samtidig med Risolid?

Nej. Hvis du tager en anden form for beroligende medicin eller sovemedicin, skal du holde pause under abstinensbehandlingen. Hvis du er tvivl, kan du spørge lægen eller sundhedspersonalet i behandlingscenteret.

Bivirkninger

Nogle oplever bivirkninger som muskelsvaghed, døsighed, hovedpine, svimmelhed og let konfushed. Du må derfor heller ikke køre bil under abstinensbehandlingen og en uge efter endt behandling.

B-vitaminer

Det er normalt efter en periode med meget alkohol, at man mangler B-vitamin. Det kan have betydning for din koncentration, kan give stikken og prikken i tæer og fingre, træthed og irritabilitet.

En længere periode med for lidt B-vitamin giver risiko for nervebetændelse og kan medføre alvorlige lidelser, der potentielt kan skade din hjerne og kan udvikle sig til en livstruende tilstand.

Du vil derfor også få udleveret B- vitamin og tiamin under abstinensbehandling. Det er vigtigt, at du tager pillerne i den periode som lægen eller sundhedspersonalet fortæller dig.

Antabusbehandling

Antabus kan muligvis hjælpe dig med at stoppe med at drikke. Det er farligt at drikke mens man er på antabus og det kan derfor som en stopklods for at ”falde i".

Antabus er ikke et middel mod drikketrang, eller behandling i sig selv, men derimod et medikament, der på grund af bivirkninger ved fortsat alkoholforbrug kan hjælpe til at lade være med at drikke.

Hvad sker der, hvis jeg drikker alkohol, når jeg har taget Antabus?

Når man drikker alkohol, går kroppen normalt straks i gang med at nedbryde alkoholen. Den omdannes til en række andre stoffer, blandt andet det giftige acetaldehyd der normalt hurtigt nedbrydes.  Hvis du har taget Antabus stoppes nedbrydningen af acetaldehyd og der vil derfor opstå en forgiftning. Der kan give nedenstående symptomer:

 • En voldsom rødmen (mest i ansigtet og halsen)
 • Hjertebanken
 • Besvær med vejrtrækningen
 • Faldende Blodtryk
 • Kvalme og opkastninger

De første symptomer opstår ca. 10-15 minutter efter, at du har drukket alkohol og kan vare fra 30 minutter og op til flere timer.

Får du disse reaktioner, skal du straks søge læge/1813 for at komme under behandling.

Alkohol indtag når du indtager antabus kan i værste tilfælde være meget alvorligt.

Kan jeg tåle antabus?

Det kan næsten alle. Du bør dog fortælle lægen hvis du har alvorlige sygdomme. Lægen vil undersøge dig og vurdere om behandling er hensigtsmæssig.

Er der bivirkninger ved antabusbehandling?

Langt de fleste oplever ingen bivirkninger men Antabus kan –  som al anden medicin have bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er mavebesvær, allergi, dårlig ånde og lettere svimmelhed.

Det ubehag, man kan gå igennem når man holder op med at drikke, kan fejlagtig opfattes som bivirkninger.

Hvis du har drikketrang vil Antabus ofte få skylden for en, eller flere bivirkninger. Det kan være en undskyldning for at begynde at drikke igen. Tal med din behandler eller lægen, hvis du har den slags tanker.

I visse tilfælde er det muligt at behandle drikketrang og det kan vi hjælpe med.

Campral behandling

Campral kan nedsætte trangen til alkohol, og dermed mindske risikoen for tilbagefald. Behandling med Campral skal ikke stå alene men kan være et godt supplement til dit samtaleforløb.  Evt kombineret med antabusbehandling. (link til beskrivelse af samtaleforløb)

Campral virker ikke trangdæmpende med det samme. Det er individuelt hvor hurtigt man oplever en virkning. Enkelte mærker en virker med et samme, men for de fleste går der minimum en uge før de kan mærke en virkning og for nogle kan der gå op til en måned før de oplever den fulde effekt.

Det er derfor vigtigt at være lidt tålmodig med behandlingen. Ofte har man det skidt når man lige er holdt op med at drikke, og det kan opleves som drikketrang.

Er der bivirkninger ved Campral?

Som ved al anden medicin kan der være bivirkninger ved campralbehandling. Det er ikke alle der oplever bivirkninger, og bivirkningerne er ofte milde og forbigående. De mest almindelige bivirkninger er mavesmerter, diare, kvalme, opkastning, kløe, manglende evne og lyst til sex.

Kan jeg tåle Campral?

Langt de fleste tåler Campral godt. Der kan være sygdomme med stærkt nedsat nyrefunktion eller andet der gør at lægen vil vurdere at det er uhensigtsmæssigt at du modtager behandling med campral.

Sover du dårligt, har du angst eller er du deprimeret?

Manglende søvn, angst eller depression kan gøre det endnu mere vanskeligt at holde op med at drikke. Lægen kan hjælpe dig med at vurdere om du har underliggende psykiske tilstande som eksempelvis angst eller depression der bør udredes og behandles, ligesom lægen muligvis kan hjælpe dig med medicin til at sove på i en periode.

Der gives ikke sovemedicin men det kan være hjælpsomt i en periode at få tilskud af Melatonin (søvnhormon) eller Phenergan som er et allergimiddel der også virker mod let beroligende og sløvende.

Sidst opdateret den 18. februar 2022