Behandling til og med 30 år

Du kan som ung få gratis behandling i forhold til dine problemer med alkohol

BCB Ung

BCB Ung er et tilbud til unge under 31 år, der har et overforbrug af alkohol, ryger hash eller tager andre stoffer.

I BCB ung er vi flere ungebehandlere, der varetager samtaler med unge i alderen 13 til 31 år, som har en misbrugsproblematik.

I vores behandling tager vi udgangspunkt i den unges behov og de mål, som den unge ønsker at opnå.

I ungebehandlingen arbejder vi ud fra en behandlingsramme kaldet MOVE

MOVE er et struktureret samtaleforløb, der efter en indledende screeningssamtale indeholder 12 personlige samtaler. Sammen med de 12 samtaler hører et gavekort efter hver anden samtale, som den unge kan bruge på en række udvalgte hjemmesider.

MOVE er en helhedsorienteret behandling, der ud over fokus på selve rusmiddelproblematikken også arbejder med at begrænse eller fjerne de psykiske, fysiske og sociale barrierer, der kan forhindrer den unge i at nå sit mål om nedtrapning eller fuld stoffrihed.

Samtidig arbejdes der med at forstærke den unges ressourcer. Den unge kan maximalt optjene 10 gavekort. Disse optjenes ved regelmæssig fremmøde, og kan bruges enkeltvis eller kombineres til større gaver.

 

BCB Ung er også med i et projekt kaldet MOVE+, der fokuserer på at støtte de mere udfordrede som MOVE ikke altid hjælper tilstrækkeligt. 

Ønsker du at vide mere, så ring på hovednummeret 4328 2836

Sidst opdateret den 29. november 2023